Uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1712, wobec powyższego można już składać wnioski o przyznanie świadczenia.

Wniosek można pobrać TUTAJ, lub w zakładce Pobierz druki.

 

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać po publikacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (https://dziennikustaw.gov.pl/DU)

Aktualnie rozporządzenie znajduje się w toku prac legislacyjnych.

Poniżej przekazujemy link do strony Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można obserwować poszczególne etapy prac nad rozporządzeniem.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362850

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że  w dniu  11 sierpnia 2022r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa w sprawie dodatku węglowego. Ustawa weszła w życie dnia 12 sierpnia 2022r.  Na opublikowanie oczekuje jeszcze rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać po opublikowaniu w.w. aktu prawnego o czy niezwłocznie Państwa powiadominy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osobby do pełnienia funkcji Asystenta rodziny w tutejszym ośrodku (umowa na czas określony 0,5 etatu).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
 2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
 3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach lub wyslać na adres ośrodka (decyduje data wpływu) w terminie do  30-06-2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza koljeny nabór na stanowisko: Asystent Rodziny (umowa na czas określony 0,5 etatu).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
 2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
 3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach lub wyslać na adres ośrodka (decyduje data wpływu) w terminie do  30-06-2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza koljeny nabór na stanowisko: Asystent Rodziny (umowa na czas określony 0,5 etatu).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
 2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
 3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach lub wyslać na adres ośrodka (decyduje data wpływu) w terminie do  30-06-2022r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny (umowa na czas określony 0,5 etatu).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
 2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
 3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach lub wyslać na adres ośrodka (decyduje data wpływu) w terminie do  17-06-2022r.

W ramach programu Korpus Wsparcia Seniora przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, za pośrednictwem których realizowany będzie monitoring osoby starszej oraz w miarę potrzeby kontakt z telecentrum i adekwatne udzielenie wymaganej pomocy.

Opaski bezpieczeństwa  będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.