senior plus logoW związku z decyzją Wojewody Śląskiego, informujemy, o zawieszeniu z dniem 20 października 2020r. działalności Klubu Senior+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usług  opiekuńczych  dla  osób  starszych  lub  niepełnosprawnych,  którym  w  ramach decyzji administracyjnej przyznano w.w usługi – w ich miejscu zamieszkania (umowa zlecenie).

Usługi  obejmują  w  szczególności  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  zapewnienie  kontaktów  z otoczeniem tj między innymi:

Dokładny  termin  realizacji  usług  opiekuńczych  oraz  ich  zakres  zostanie  każdorazowo  określony  w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.

W przypadku problemów dotyczących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego Osoba  zgłaszająca powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego pod nr telefonu  22 11 22 111 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu);
  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail);
  • przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

W związku z faktem, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski o przyznanie następujących  świadczeń:

  • "Dobry Start" (300+).
  • zasiłki rodzinne z dodatkami,
  • świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,

informujemy, iż w przypadku zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego od dnia 03-08-2020 uruchomione zostanie stanowisko do obsługi tych świadczeń, które znajdować się będzie przy wejściu do Urzędu Gminy Zebrzydowice od strony PHU Machej - Studio Dekoral.

W przypadku wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" wypełnione wnioski można wrzucać do urny znajdującej się bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku urzędu gminy (bez konieczności oczekiwania w kolejce na obsługę).

Formularz wniosku do wypełnienia dostępny jest do pobrania TUTAJ.

pfron logoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu b.r. rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmująca następujące moduły:

W te wakacje Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej proponuje 11-dniowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, w malowniczej miejscowości Ponik k. Janowa, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Organizatorzy przewidują 2 turnusy: 10-20 sierpnia oraz 21-31 sierpnia.

Wakacyjne atrakcje skierowane są dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim), pobiera rentę bądź emeryturę KRUS. 

Podczas każdego z turnusów pracownik KRUS przeprowadzi szkolenie  z zakresu podstawowych zagrożeń związanych z wypadkami dzieci w gospodarstwach rolnych, zachowań związanych  z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa w czasie wakacji. Po zakończonym szkoleniu odbędzie się konkurs, mający na celu sprawdzenie zdobytej przez dzieci wiedzy.

logotyp programu 500+

Przypominamy, że w roku 2020 nie trzeba występować z wnioskiem o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w na obecny okres świadczeniowy, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS czy bankowości elektronicznej.

Aby otrzymać świadczenie na koleny okreś zasiłkowy (od 1 czerwca 2021r.) należy wystąpić z wnioskiem  nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną), bądź 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca rusza nabór wniosków składanych w formie elektronicznej o ustalenie uprawnień do następujących rodzajów świadczeń

  • świadczenie Dobry Start (300+, wyprawka szkolna),
  • zasiłek rodzinny z dodatkami,
  • świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Począwszy od tego dnia wnioski można składać poprzez portal e-PUAP, portal Empatia. Dodatkowo w przypadku świadczenia Dobry start wnioski można złożyć poprzez system bankowości internetowej oraz poprzez portal PUE ZUS.

Jednocześnie przypominamy, że prawo do świadczenia wychowawczego (500+) przysługuje do 31 maja 2021, wobec czego, osoby które mają przyznane świadczenie, nie muszą aktualnie występować o ustalenie prawa  do świadczenia na okres zasiłkowy 2020/2021.