W związku z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2022r. wysokość świadczenia wynosić będzie 2119,00 zł

W przypadku osób pobierających już świadczenie pielęgnacyjne zmiana jego wysokości nastąpi z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosków w tym zakresie).