FEPŻ RP UE RGB 1

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) są bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

W związku z prowadzonym przez Uczelnię Korczaka na zlecenie Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej badaniem dotyczącym świadczenia usług spolecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, seniorów, wychowanków pieczy zastęczej a także osób w kryzysie bezdomnośc, zwracamy się z prośbą, o wypełnienie ankiet badawczych.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.
 
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.
 
Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024.

Począwszy od dnia 1 lipca 2023r. można składać wnioski o przynanie w.w. świadczeń w formie elektronicznej poprzez bankowość internetową, Portal Informacyjno-Usługowy:Emp@tia, oraz portal PUE ZUS.

W przypadku wniosków tradycyjnych składanych drogą papierową na ww. świadczenia, będą one wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2023 r., codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w biurze nr 2 (parter).

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do podniesienia świadomości prawnej społeczeństwa.

By zwiększyć świadomość seniorów w temacie zagrożeń podczas zakupów, Stowarzyszenie Sursum Corda przygotowało DARMOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE  zawierają praktyczne porady, na co zwracać uwagę podczas kupowania produktów, jak reagować na propozycje otrzymania darmowych prezentów, a także jak zachować się w przypadku zaproszenia na prezentację drogich sprzętów.

Prezentacja: "Bądź świadomym konsumentem - Senior na zakupach" do pobrania

Schemat informacyjny: "Senior na zakupach" do pobrania.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium (seminarium online) „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną” organizowanew ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do ww. formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjneji edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.

Fundacja Trzeci Wymiar wraz z Kancelarią Adwokacką Adwokat Magdaleny Rduch zaprasza na bezpłatne porady prawne w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 - za wcześniejszym umówieniem telefonicznym - telefon 505 872 007.

Porady świadczone są w Kancelarii Adwokackiej, ul. Wielkopolska 42F (obok Piłsudskiego 6) w Jastrzębiu Zdroju.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, ze wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023 będą przyjmowane w terminie od 11 kwietnia do 28 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, ze w związku z obowiązkiem nałożonym przez PFRON na PCPR dotyczącym wprowadzania wniosków do SOW - wszystkie wnioski, które będą składane w formie papierowej w tutejszym PCPR będą na bieżąco wprowadzane do Systemu Obsługi Wsparcia PFRON w obecności petenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem uniknięcia wydłużonego czasu załatwienia sprawy PCPR w Cieszynie rekomenduje składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW.