EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów prosimy" o zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.

Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca października 2019r., a od listopada  planujemy realizację pierwszych form wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !

logo EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o rozpoczynającym się w listopadzie 2019r. projekcie pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia:

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.

Informujemy, że pracownik socjalny z rejonu Kończyc Małych pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w Biurze Sołtysa Kończyc Małych, natomiast pracownik socjalny z rejonu Kaczyc dyżuruje w każdy piątek w godzinach od 07.30 do 09.00 w Klubie Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15/1).

W ramach dyżurów można uzyskać informację dotyczące wszelkich świadczeń z systemu pomocy społecznej, w tym także składać wnioski o przyznanie tych świadczeń.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o naborze na wolne stanowisko - kierownik/wychowawca placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - świetlicy środowiskowej - pełny etat.

Poniżej, do pobrania pełna treść ogłoszenia.

  1. Ogłoszenie o naborze do pobrania.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Klauzula informacyjna.