znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021r.

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 22 795,00 zł.

dziewczynka z dłońmii ułożonymi w kształt sercaW związku z otrzymanymi darami zebranymi w ramach akcji zorganizowanej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook w ramach grupy „Mamuśki z Gminy Zebrzydowice”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu.

Szczególne podziękowania kierujemy dla inicjatorki akcji – Pani Agnieszki Rybaczuk – za pomysł i zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia rodzin z terenu naszej gminy.

W ramach tej inicjatywy pozyskano artykuły szkolne (m.in. plecaki, zeszyty, bloki, flamastry, kredki itd.) a także gry, puzzle  i zabawki dla dzieci.

Przekazane przedmioty zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i wszystkiego  dobrego każdego dnia.

Dziękujemy!

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

logo dobry startOd 1 lipca 2021r. wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć wyłacznie elektronicznie:

  • - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • - poprzez bankowość elektroniczną,
  • - na portalu empatia.mpips.gov.pl (wymagany profil zaufany).

Wszystkie osoby, które nie posiadają profilu PUE ZUS zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Państwa.

Dyżur realizowany będzie w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach, dnia 11 sierpnia 2021r. w godz. od 9.00 do 12.00.

logo 300Od 1 lipca br. można składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Dobry Start”.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Jak i kiedy można złożyć wniosek

Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. tylko drogą elektroniczną:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza kolejny nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej (umowa na czas określony – na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach w terminie do 18 czerwca 2021r.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

logotyp programu dobry startPrezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start". Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Od 1 lipca br. będzie można składać wnioski w tegorocznej edycji programu "Dobry Start".

W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego wszystkim podejmującym naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Informujemy, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2021r. w Zespole Zakladów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie funkcjonuje Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Mlodzieży. Poradnia została uruchomiona w ramach I poziomu referencyjnego reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Z leczenia w Poradni skorzystać mogą dzieci oraz młodzież, ktore zmagają się zarówno z zaburzeniami psychicznymi (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości), jak również z uzależnieniami (od internetu, gier komputerowych, siec społecznościowych).

W skład personelu Poradni wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Osoby te ukończyły odpowiednie szkolenia specjalistyczne oraz posiadają niezbędne doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Więcej informacji na temat funckcjonownaia Poradni można uzyskać w jej godzinach pracy: