Na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej KRUS. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej.

Wniosek do wypełnienia znajduje się pod tym adresem.

logotyp 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję, że prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalane na podstawie wniosków  złożonych począwszy od miesiąca października 2019 przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Jednocześnie przypominamy, iż decyzje na podstawie których osoby nabyły prawo do świadczenia 500+ w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązywały do dnia 30 września 2019r, zatem aby zachować ciągłośc uprawnienia do świadczenia, z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy wystąpić do ostatniego dnia miesiąca października 2019r.

 

logotyp projektuW listopadzie 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach rozpoczyna realizację projektu pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

W ramach projektu realizowane będą trzy formy wsparcia:

  • Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Przeznaczony dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Zapewniony jest odpowiedni transport busem.
  • Usługi asystenckie świadczone dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej . Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia, które legitymują się orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.

logo karty dużej rodzinyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż osoby które złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 01 stycznia 2018r. mogą, do 31 grudnia 2019r., złożyć wniosek o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY w formie elektronicznej (aplikacja na smartofna)  bez ponoszenia opłaty.
Natomiast jeżeli w/w osoby złożą wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny – „elektroniczną” po 31 grudnia 2019r. będą musiały ponieść opłatę od każdej karty w kwocie 9,21zł.

logotypy UE EFSW związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" prezentujemy poniżej protokół z II etapu przeprowadzonego postepowania ofertowego.

Protokół z II etapu postępowania ofertowego.

Od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur eksperta ZUS w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach dnia 2 października 2019r. w godzinach od 8:00 do 14:00, gdzie można będzie otrzymać informację dotyczące w.w świadczenia oraz stosowne druki niezbędne do wypełnienia celem otrzymania świadczenia.

Pobierz informacje o dyżurze.

Pobierz informację dotyczącą świadczenie uzupełniającego.

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.