znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zebrzydowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o trwającym naborze postępowaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie osób świadczących usługę opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzone postępowania dostępne sa do pobrania poniżej.

Formularz ofertowy - opieka wytchnienowa - edycja 2023r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie programu: 27 200,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 27 200,00 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi:pracownik socjalny (umowa na czas określony  z możliwością przedłużenia - 1 etat).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Gmina Zebrzydowice zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które planują zakupić węgiel od gminy, o  telefoniczne zgłaszanie chęci jego zakupu w celu oszacowania faktycznej ilości zapotrzebowania na węgiel w trwającym okresie grzewczym.

Zgłoszenia można dokonać pod numerami telefonów: (32)4755118, (32)4755119, (32) 4755129 w terminie do 15-02-2023r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci zakupu paliwa stałego koniecznym jest złożenie pisemnego wniosku o preferencyjny zakup węgla.

Całkowity limit zakupu paliwa stałego od gminy wynosi 3 tony na cały sezon grzewczy 2022/2023.

W związku kontynuacją dystrybucji paliwa stałego w roku 2023 przez Gminę Zebrzydowice informujemy, że począwszy od stycznia 2023 można składać wnioski o ustalenie uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla w roku 2023.

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe wynosi 3 tony (łącznie w roku 2022 i 2023).

Wnioski o zakup preferencyjny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biuro nr 2, 3, 4 - parter urzędu gminy)

Formularze do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia 2022  r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.). Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).

Uprzejmie informujemy, że cena węgla oferowanego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1650,00 zł brutto.

Należność za paliwo stałe wskazane we wniosku o preferencyjny zakup (1650 zł x ilość ton ujęta we wniosku na rok 2022), należy uregulować w terminie 7 dni od daty poinformowania o uprawnieniu do preferencyjnego zakupu węgla na rachunek bankowy gminy o numerze:

70 8470 0001 2001 0030 4283 0087

Właściciel rachunku bankowego:

Gmina Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

W tytule przelewu podać należy, imię nazwisko i adres osoby, która wystąpiła z wnioskiem o zakup preferencyjny.

Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy.

W związku z przystąpieniem Gminy Zebrzydowice do preferencyjnej sprzedaży węgla, poniżej przekazujemy formularze wniosku o zakup preferencyjny tego paliwa wraz z załącznikiem.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biuro nr 2, 3, 4 - parter urzędu gminy)

Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków na rok 2022.

Formularze do pobrania:

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Zebrzydowice do realizacji zadania mającego na celu zakup węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych , informujemy, że osoby zainteresowane zakupem tego paliwa proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 32 4755119, 32 4755118, 32 4755129 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że telefoniczne  zgłoszenie chęci zakupu węgla nie gwarantuje automatycznie nabycia uprawnienia do jego zakupu.  Działanie to prowadzone jest celem ustalenia zapotrzebowania i przyśpieszenia dystrybucji tego paliwa .

Uprawnienie do zakupu węgla rozpatrywane będzie na podstawie złożonego, pisemnego wniosku, po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.