Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Informacje o naborze OWES dla NGO
Złożenie formularza pomysłu jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego.
Formularz pomysłu należy dostarczyć w wersji papierowej do biura OWES w godzinach jego funkcjonowania lub w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trwa nabór wniosków na bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy  i chorobami układu ruchu.

UWAGA! Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2024 r.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje o przyjmowaniu wniosków o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu.

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła.

Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości, zawyżają ceny bądź też obiecują wykonanie w ramach dotacji usługi, która nie podlega dofinansowaniu w ramach dotacji.

Dotację możesz przeznaczyć wyłącznie na:

Uprzejmie informujemy, że do 30 czerwca 2024 wydłużono możliwość ubiegania się refundacje podatku VAT za paliwa gazowe w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania  urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ZONE):

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych jest zależna od kryterium dochodowego, które wynosi:

  • 2.100 zł  dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 1.500 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość osiągniętego dochodu dotyczy roku 2022.

Refundacja VAT przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

FEPŻ RP UE RGB 1

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) są bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

W związku z prowadzonym przez Uczelnię Korczaka na zlecenie Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej badaniem dotyczącym świadczenia usług spolecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, seniorów, wychowanków pieczy zastęczej a także osób w kryzysie bezdomnośc, zwracamy się z prośbą, o wypełnienie ankiet badawczych.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.
 
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.
 
Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024.

Począwszy od dnia 1 lipca 2023r. można składać wnioski o przynanie w.w. świadczeń w formie elektronicznej poprzez bankowość internetową, Portal Informacyjno-Usługowy:Emp@tia, oraz portal PUE ZUS.

W przypadku wniosków tradycyjnych składanych drogą papierową na ww. świadczenia, będą one wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2023 r., codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w biurze nr 2 (parter).