Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuję, iż zgodnie z wymogami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od roki 2022, wniosk dotyczące dofinansowania:

  1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (termin naboru od 01.01.2022 r.);
  2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych (termin naboru od 01.01.2022r.);
  3. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (termin naboru po ogłoszeniu przez PCPR);
  4. w ramach programu „Aktywny samorząd” (termin naboru od 01.03.2022r.)

będą przyjmowane elektronicznie poprzez platformę: System Obsługi Wsparcia (SOW).Osoby niepełnosprawne chcące ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. zdań będą zobowiązane do założenia konta na platformie SOW i składania wniosków za jej pośrednictwem.

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

Instrukcja dotycząca systemu SOW

Instrukcja dotycząca profilu zaufanego