Od 1 stycznia 2022r. zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodwe wynosić będzie 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

Maksymalna kwota zasilku stałego wynosić będzie 719,00 zł, natomiast ryczałtowa kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345,00 zł.