W związku kontynuacją dystrybucji paliwa stałego w roku 2023 przez Gminę Zebrzydowice informujemy, że począwszy od stycznia 2023 można składać wnioski o ustalenie uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla w roku 2023.

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe wynosi 3 tony (łącznie w roku 2022 i 2023).

Wnioski o zakup preferencyjny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biuro nr 2, 3, 4 - parter urzędu gminy)

Formularze do pobrania:

Do dokonania preferencyjnego zakupu uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).

Wnioski o zakup preferencyjny składa się najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2023r.

Gmina nie ma wpływu na termin realizacji zamówienia, jakość węgla dostarczanego przez podmiot wprowadzający paliwo stałe do obrotu, a także jego dostępność.

Gmina realizuje zakup węgla we współpracy ze składami opału działającymi na terenie gminy. W szczególnych przypadkach zakup węgla może zostać zrealizowany przez inny skład niż ten wskazany w informacji uzupełniającej do wniosku o zakup preferowany.