Uprzejmie informujemy, że cena węgla oferowanego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1650,00 zł brutto.

Należność za paliwo stałe wskazane we wniosku o preferencyjny zakup (1650 zł x ilość ton ujęta we wniosku na rok 2022), należy uregulować w terminie 7 dni od daty poinformowania o uprawnieniu do preferencyjnego zakupu węgla na rachunek bankowy gminy o numerze:

70 8470 0001 2001 0030 4283 0087

Właściciel rachunku bankowego:

Gmina Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

W tytule przelewu podać należy, imię nazwisko i adres osoby, która wystąpiła z wnioskiem o zakup preferencyjny.

Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy.