Uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1712, wobec powyższego można już składać wnioski o przyznanie świadczenia.

Wniosek można pobrać TUTAJ, lub w zakładce Pobierz druki.