Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o uzupełnieniu zapytania cenowego na świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego:

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do świadczenia usługi w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób na stanowisko prawnika, psychologa oraz konsultanta osób niepełnosprawnych.

W/w osoby będą świadczyć usługi w Punkcie Informacji Obywatelskiej utworzonym w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie”

Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenia w wymiarze 40h miesięcznie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do korzystania z Mobilnego Punktu Informacji mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach, biuro nr 1 (parter) w każdy 2 i 3 czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00.

Punkt oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno – zawodowej, w tym m.in.: