Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do korzystania z Mobilnego Punktu Informacji mieszczącego się w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach, biuro nr 1 (parter) w każdy 2 i 3 czwartek miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00.

Punkt oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno – zawodowej, w tym m.in.:

  • porady i informacje w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych (ulgi finansowe i uprawnienia niepełnosprawnych, wsparcie finansowe, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, dofinansowania do rehabilitacji leczniczej, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, informacje o programach PFRON,
  • porady prawne,
  • porady dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • porady psychologa,
  • pośrednictwo pracy z możliwością korzystania z ofert pracy,
  • porady Społecznego Rzecznika Interesów Osób Niepełnosprawnych
  • porady mediatora sądowego.