Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania cenowego.

Zebrzydowice, dnia 16.08.2012r.

Znak sprawy GOPS.271.POKL..6.N.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób.

Miejsce przeprowadzenie kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

W cenie szkolenia zawiera się:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia praktyczne,
  • ubezpieczenie,
  • badania lekarskie,
  • pomoce naukowe.

Termin realizacji zamówienia: od sierpnia do grudnia 2012r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty prosimy składać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS w terminie do 25.08.2012r. do godz. 14.00.

Termin wyboru oferty: 27.08.2012r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810

Wersja do wydruku:

Zapytanie cenowe - prawo jazdy kat. B