Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o  uzupełnieniu zapytań cenowym na świadczenie usług prawniczych, psychologicznych oraz konsultanta ds. osób niepełnosprawnych a mianowicie:

Dodano zapis w brzmieniu:    Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek