Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o uzupełnieniu zapytania cenowego na świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego:

 

Dodano punkt w brzmieniu: Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek


Zmieniono punkt: Liczba uczestników/uczestniczek korzystających z usługi doradztwa zawodowego: 17

na

Liczba uczestników/uczestniczek korzystających z usługi doradztwa zawodowego: 17 ( ok.3 godzin na 1 uczestnika/uczestniczkę).