Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej od 1 marca 2012 r. realizuje projekt „Most do własnej firmy” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania średnio 35 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 45-64 oraz osób niepełnosprawnych (niezależnie od wieku) z terenów powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała.