Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że z dniem 1 lipca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne wydane przed dniem 1 stycznia 2013r.

W związku z tym istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 32 47 55 118 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - biuro nr 7