Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne w ramach projektu „OWES subregionu południowego” (POKL.07.02.02-24-013/12) rozpocznie się 15 lipca 2013r. Formularze z opisem pomysłu będzie można składać do 26 lipca 2013r.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy pomysłu jest dostępny na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych” oraz w zakładce OFERTA „Tworzenie spółdzielni socjalnych”.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.

 

W związku ogłoszonym naborem odbędą się spotkania informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych w następujących miejscowościach:

  1. Cieszyn - 28 czerwca, Zamek Cieszyn, godz. 11.00 (sala konferencyjna),
  2. 2Żywiec - 1 lipca, Starostwo Powiatowe, godz. 11.00 (sala sesyjna),
  3. Bielsko-Biała - 2 lipca, Starostwo Powiatowe, godz. 11.00 (sala 122, I piętro).

Zapraszamy osoby i podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej.
Podczas spotkań omówione zostaną dokumenty rekrutacyjne, a także będzie istniała możliwość zadania pytań osobom odpowiedzialnym za realizację działań związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości określiło przykładowe pomysły działań spółdzielni socjalnych. Osoby indywidualne (nie posiadające stworzonych grup na etapie rekrutacji) mogą aplikować do poniższych pomysłów na spółdzielnie. Poniższe pomysły nie dają gwarancji utworzenia danej spółdzielni i otrzymania dofinansowania:

  • spółdzielnia socjalna z branży informatycznej (programowanie, projektowanie stron, itp.);
  • spółdzielnia socjalna z branży remontowo-budowlanej;
  • spółdzielnia socjalna z branży gastronomiczno-cateringowej.