Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi  i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej nie mogąc zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne  mogą ubiegać się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Świadczenia dla osób poszkodowanych nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przy ustalaniu prawa do świadczeń brane są pod uwagę w szczególności takie okoliczności jak:

  • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia);
  • prace, które trzeba pilnie wykonać lub towary które należy pilnie zakupić, aby móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe,
  • rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt, żywność, leków,  itd.);


Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 4755128.