Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie rozpoczyna kolejną edycję programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program obejmuje spotkanie kwalifikujące, 25 dwugodzinne spotkania grupowe, spotkania indywidualne (dopasowane do indywidualnych potrzeb). Zajęcia w formie spotkań grupowych będą się odbywały w Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” przy ul. Błogockiej 30.

Cele programu obejmują:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „ planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłych zainteresowane uzyskaniem pomocy, które przyznają się do stosowania zachowań agresywnych wobec członków rodziny i chcą to zmienić.

Do programu nie przyjmuje się:

 • chorych psychicznie,
 • nałogowych hazardzistów,
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,
 • osób, które nie są sprawcami przemocy domowej,
 • osób poniżej 18 roku życia i powyżej 65 roku życia,
 • osób nie zainteresowanych zmianą zachowań agresywnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub chcące uzyskać szczegółowe informacje proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 033 479 54 55 .