Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuję, że od dnia 3 czerwca 2013r. do końca września 2013r. w rusza nabór wniosków w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Formy wsparcia adresowane są do uprawnionych , niepełnosprawnych osób fizycznych. Dotyczą one likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" można składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 - pokój 117 od 3 czerwca 2013r. do 30 września 2013r.

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą;

  • za I półrocze - w pierwszym naborze od dnia 3 czerwca 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku,
  • za II półrocze - w drugim naborze przyjmowane będą od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

Szczegółowe informację dotyczące programu dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w zakładce - Informacje dla Niepełnosprawnych.