logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach Osrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego "Stokrotki" utworzonego w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 28-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Terapeuty Zajęciowego.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dalszym ciągu poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że termin 17-08-2020r. określony w zapytaniu ofertowym jako ostateczny na złozenie dokumentów ulega wydlużeniu bezterminowo - do dnia wyłonienia Asystenta.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logotypy EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do pełnienia funkcji Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Oferta dla Wykonawcy,
 3. Oświadczenie dla Wykonawcy

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach publikuje poniżej - do pobrania - protokoły z unieważnienia postępowań ofertowych mających na celu wyłonienie Wykonawców planowanych do realizacji przez ośrodek kursów i szkoleń.

 1. Protokół - Kurs ECDL Base - do pobrania.
 2. Protokół - szkolenie cukiernik - do pobrania.
 3. Protokół - kurs konsultant ślubny - do pobrania.
 4. Protokół - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - do pobrania.
 5. Protokół - kurs Prawa Jazdy - do pobrania.
 6. Protokół - szkolenie profesjonalne sprzątanie - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach prezentuje poniżej do pobrania protokoły z wyboru Wykonawców w ramach rozstrzygniętych postępowań na realizację kursów i szkoleń.

 1. Protokół wyłonienia Wykonawcy - Kurs kroju i szycia - do pobrania.
 2. Protokół wyłonienia Wykonawcy - wózek widłowy - do pobrania.

logotypy UE EFS W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje podmioty zainteresowane złożeniem oferty, iż odstępuje od konieczności złożenia oświadczenia osoby  wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .

logotypy UE EFS województwo ślaskie

W związku z prowadzonymi postępowaniami ofertowymi mającymi na celu wyłonienie Wykonawców kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej poniżej prezentujemy  uszczegółowieinie i dodatkowe wyjaśnienia do zapytań ofertowych z dnia 23 kwietnia 2020r. :

1. Wszystkie zaplanowane do realizacji kursy i szkolenia mają się odbyć w formie stacjonarnej po obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego i wznowieniu funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach.

logotypy UE EFS RP województwo śląskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania poniżej:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postepowania ofertowego dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Psycholog- do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej - do pobrania.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do pełnienia funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" wybrano ofertę Pracowni Plastyczne Arteterapia.

Pobierz protokół z wyboru Wykonawcy.

Logotyp programu Senior PlusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację w roku 2020 usługi przewozu osób starszych na zajęcia realizowane w ramach Klubu "Senior+".

Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu dostępone do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.4.2019-S+ do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Oferenta - do pobrania.