logotypy EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o rozpoczynającym się w lutym 2019r. projekcie pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw. obszar rewitalizacji. Stanowi on teren wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment ulic Otrębowskiej i Stalmacha w Kaczycach.

Projekt skierowany jest do całej lokalnej społeczności osiedla, a w szczególności do 20 osób (w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn):