logotypy EFS UE

W ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” informujemy, iż na sobotę 23.03.2019r. zaplanowana została akcja sprzątania obszaru objętego działaniami w ramach projektu ( tj. wzdłuż ul. Morcinka + fragmenty ulic: Otrębowskiej, Stalmacha i Słonecznej w Kaczycach) , ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Morcinek.

Planowane działania zrealizowane zostaną w ramach akcji Trash Tag Challenge zainicjowanej w roku 2015 w Stanach Zjednoczonych.

Działanie to ma na celu poprawę wizerunku obszaru rewitalizacji oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród jego mieszkańców. Po akcji zaplanowaliśmy w siedzibie KIS  drobny poczęstunek dla wszystkich jego uczestników.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, którym leży na sercu troska o środowisko naturalne, a także ład i czystość w swoim otoczeniu.  

Zbiórka pod siedzibą KIS (ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) w sobotę 23.03.2019r. o godz. 9.30.