Informujemy, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start ( 300+) w formie tradycyjnej (papierowej).

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca wnioski o przyznanie tego świadczenia można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, Emp@tia, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektornicznej. Z elektronicznej formy złożenia wniosków skorzystało już 400 osób i pierwsze świadczenia zostały już wypłacone.

Szczególnie zachęcamy do zlozenia wniosku w formie elektronicznej.  Przyznanie świadczenia na podstawie wniosku złożonego w formie elektronicznej odbywa się bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie (pod warunkiem poprawnego wypełnienia wniosku).

 

logotyp programu dobry startW związku z rozpoczętym naborem wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do w.w świadczenia kierować należy do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) a nie zameldowania.

W przypadku gdy z treści wniosku można domniemywać, iż wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie gminy Zebrzydowice (np. dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej w innej, oddalonej od gminy Zebrzydowice miejscowości) każdorazowo organ ustalający prawo do świadczenia wzywał będzie pisemnie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, co znacząco opóźni proces ustalania prawa do świadczenia „Dobry start”.  Wezwania kierowane będą na adres wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia natomiast niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Reasumując prosimy o składanie wniosków do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku świadczenia „Dobry start” adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.

logotyp programu dobry startW związku z rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry start uprzejmie informujemy, iż informacje o przyznaniu przedmiotowego świadczenia przekazywane będą do wnioskodawców drogą mailową.

Ponadto przypominamy, iż postępowanie o ustalenie prawa do w.w  świadczenia jest całkowicie bezpłatne.

W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, informacje o przyznaniu świadczenia wysyłane będą z następujących adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako załącznik do wiadomości, w postaci pliku PDF.

Przekazywana drogą elektroniczną korespondencja w sprawie w.w świadczenia nie będzie zawierała żadnych linków (hiperłączy) czy też narzucała innych działań niezbędnych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę (podania swoich danych w tym  ewentualnych loginów, wysłania smsa, opłacenia opłaty skarbowej itd.).

Na co zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o świadczenie dobry start online nie stać się ofiarą cyberprzestępców:

 1. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia dobry start nie pobiera za to opłat - wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie bezpłatne.
 2. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia dobry start nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzenia drogą mailową lub SMS-ową takich danych jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsca zamieszkania czy przekazywania innych tego typu ważliwych informacji.
 3. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować - może to być próba oszustwa, wyłudzenia lub zainfekowania komputera lub telefonu.
 4. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęśicej świadczy o tym zamknięta kłódkana pasku z adresem strony, z której korzystamy).
 5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o dobry start najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program.
 6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi Państwa zaniepokojenie prosimy upewnić się, że weszliście Państwo na właściwą stronę np. poprzez kontakt z infolinią.

logotyp programu dobry startRolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej.

źródło: mrpips.gov.pl

logotyp programu dobry startPrzyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną przez Internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej oraz portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”.

Jak w prosty sposób złożyć wniosek przy użyciu właśnie portalu „Emp@tia”?

Tylko portal „Emp@tia”( https://empatia.mrpips.gov.pl/) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze (500+), ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osobom uczącym się (osoba ucząca to osoba pełnoletnia, ucząca się w szkole, niepozostająca na utrymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą),