Informujemy, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2020r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start ( 300+) w formie tradycyjnej (papierowej).

Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca wnioski o przyznanie tego świadczenia można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, Emp@tia, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektornicznej. Z elektronicznej formy złożenia wniosków skorzystało już 400 osób i pierwsze świadczenia zostały już wypłacone.

Szczególnie zachęcamy do zlozenia wniosku w formie elektronicznej.  Przyznanie świadczenia na podstawie wniosku złożonego w formie elektronicznej odbywa się bez jakiejkolwiek wizyty w urzędzie (pod warunkiem poprawnego wypełnienia wniosku).