Na co zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o świadczenie dobry start online nie stać się ofiarą cyberprzestępców:

  1. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia dobry start nie pobiera za to opłat - wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie bezpłatne.
  2. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia dobry start nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzenia drogą mailową lub SMS-ową takich danych jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsca zamieszkania czy przekazywania innych tego typu ważliwych informacji.
  3. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować - może to być próba oszustwa, wyłudzenia lub zainfekowania komputera lub telefonu.
  4. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęśicej świadczy o tym zamknięta kłódkana pasku z adresem strony, z której korzystamy).
  5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o dobry start najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program.
  6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi Państwa zaniepokojenie prosimy upewnić się, że weszliście Państwo na właściwą stronę np. poprzez kontakt z infolinią.
  7. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Należy dbać również o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.
  8. Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej stronę związaną z programem należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku oraz przeskanować komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.