Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż w dniu 24 grudnia 2013r. (wigilia) ośrodek będzie nieczynny.

Dniem pracy GOPS w Zebrzydowicach w zamian za 24 grudnia 2013r. będzie sobota 07 grudnia 2013r. Godziny

urzędowania od 7.30 do 15.30.