Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz z przepisów w prawie krajowym tj:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.
 4.  Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązków po stronie Administratora.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy, a następnie będą archiwizowane po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.