logotyp 500+Uprzejmie informujemy, że począwszy od 01-02-2021r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można z kolei składać począwszy od 01-04-2021r.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31-05-2021.

Złożenie wniosku w terminie do 30-04-2021r. (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu czerwcu).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

logotyp programu 500+

Przypominamy, że w roku 2020 nie trzeba występować z wnioskiem o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w na obecny okres świadczeniowy, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS czy bankowości elektronicznej.

Aby otrzymać świadczenie na koleny okreś zasiłkowy (od 1 czerwca 2021r.) należy wystąpić z wnioskiem  nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną), bądź 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną.

logotyp programu 500+

Uprzejmie informujemy, iż aby otrzymać świadczenie wychowawcze (500+) z wyrównaniem począwszy do miesiąca lipca 2019r. wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia powinien zostać złożony do dnia 30-09-2019r.

logotyp programu 500+W zwiazku z aktualnie trwającym naborem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy, a także dużą liczbą wniosków wyłącznie na pierwsze dziecko, pomimo faktu posiadania przez wnioskodawców większej liczby dzieci, informujemy, iż osoby, które aktualnie mają przyznane w.w świadczenie do 30 września 2019r. na drugie i kolejne dziecko, we wniosku o przyznanie świadczenia wpisać powinny wszystkie dzieci (pierwsze oraz kolejne) na które ubiegają się o przyznanie świadczenia 500+.

Nie ma potrzeby występowania w pierwszej kolejności  z wnioskiem wyłącznie na pierwsze dziecko, natomiast w terminie późniejszym na kolejne dzieci, z uwagi na fakt, iż świadczenie na pierwsze dziecko przyznane zostanie z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019r. natomiast na pozostałe dzieci - w ramach kontynuacji już przyznanego świadczenia - od 1 października 2019r. - na podstawie jednego wniosku.

logotyp programu rodzina 500+

Bankowość elektroniczna

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING BankŚląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), Santander Bank Polska SA, SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

logotyp programu rodzina 500+Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach biura nr 2 i 3 (parter).

Terminy składania wniosków:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach począwszy od miesiąca lipca (z wyrównaniem) rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

logotyp programu rodzina 500+Od 1 lipca 2019 program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach biura nr 2 i 3 (parter).

logotyp programu rodzina 500+Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - biuro nr 2 (parter urzędu gminy), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków.

Banki, które podpisały list intencyjny to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Eurobank.

logotyp programu rodzina 500+Poniżej do pobrania informatory przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zawierające najważniejsze informacje dotyczące programu Rodzina 500 Plus.