logo 500+Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - biuro nr 2 (parter urzędu gminy), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków.

Banki, które podpisały list intencyjny to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Eurobank.

logo 500+Poniżej do pobrania informatory przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zawierające najważniejsze informacje dotyczące programu Rodzina 500 Plus.

logo programu Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku pierwszego/jednego dziecka w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł bądź jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.