500Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Od 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia 500+ należy kierować do ZUS. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.

Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś: matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

logo programu 500+W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci począwszy od 1 stycznia 2022r. nowe wnioski o przyznanie swiadczenia 500+ należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia

Ośrodek pomocy społecznej będzie w dalszym ciągu kontynuował wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

logotyp programu 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ prowadzony w formie tradycyjnej tj. papierowej.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (parter Urzędu Gminy Zebrzydowice). Wypełnione i podpisane wnioski można również umieścić w urnie znajdującej się przed urzędem gminy.

Wnioski można składać także w:

 1. Klubie Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15 – budynek socjalny, parter) w dniach:
  • 1 kwietnia 2021r. - w godzinach od 14.00 – 17.00,
  • 6 kwietnia 2021r. – w godzinach od 10.00 do 13.00.
 2. Biurze Sołtysa Kończyc Małych w dniach:

W związku z trwającym naborem wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ przekazujemy poniżej kilka ważnych informacji dotyczących Państwa bezpieczeństwa:

 1. Złożenie wniosku online jest całkowice darmowe. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ nie pobiera za to opłat.
 2. Wnioski online można składać wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej oraz portale: PUE ZUS, e-PUAP czy też Emp@tia. Prosimy o niekorzystanie z innych stron. Może to skutkować wyłudzeniem danych, zainfekowaniem urządzenia, czy też narażeniem na koszty.
 3. Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ przekazywana jest wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną (także osobom, które złożyły wniosek w formie papierowej). Wiadomość nie zawiera żadnych linków. Nie ma potrzeby jej potwierdzania, czy też wysyłania wiadomości SMS celem jej odczytania lub otwarcia załącznika. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a  w sprawie świadczenia z prośbą o kliknięcie linka lub wysłania SMS-a. Nie należy na nie reagować - jest to prawdopodobnie próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera lub telefonu.

logotyp 500+Uprzejmie informujemy, że począwszy od 01-02-2021r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można z kolei składać począwszy od 01-04-2021r.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31-05-2021.

Złożenie wniosku w terminie do 30-04-2021r. (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu czerwcu).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

logotyp programu Rodzina 500+

W związku z rozpoczynającym się w dniu 1 lutego 2021r. naborem wniosków o przyznanie świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 poniżej prezentujemy możliwe sposoby składania wniosków w tej formie:

Bankowość elektroniczna

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, ING BankŚląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), Santander Bank Polska SA, SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze - lista banków stale się rozszerza.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej. 

logotyp programu rodzina 500+Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;