logo programu 500+W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci począwszy od 1 stycznia 2022r. nowe wnioski o przyznanie swiadczenia 500+ należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia

Ośrodek pomocy społecznej będzie w dalszym ciągu kontynuował wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.