logotyp programu 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że począwszy od dnia 1 kwietnia 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ prowadzony w formie tradycyjnej tj. papierowej.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (parter Urzędu Gminy Zebrzydowice). Wypełnione i podpisane wnioski można również umieścić w urnie znajdującej się przed urzędem gminy.

Wnioski można składać także w:

  1. Klubie Integracji Społecznej w Kaczycach (ul. G. Morcinka 15 – budynek socjalny, parter) w dniach:
    • 1 kwietnia 2021r. - w godzinach od 14.00 – 17.00,
    • 6 kwietnia 2021r. – w godzinach od 10.00 do 13.00.
  2. Biurze Sołtysa Kończyc Małych w dniach:

    • 1 oraz 2 kwietnia 2021r. - w godzinach od 10.00 do 13.00,
    • 6 kwietnia 2021r. - w godzinach od 14.00 do 17.00.

W przypadku osób zamieszkujących lub pracujących za granicą, wnioski, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność wglądu w akta dotychczas prowadzonych postępowań, przyjmowane będą wyłącznie w siedzibie ośrodka.

Jednocześnie, przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia 500+ drogą elektroniczną poprzez bankowość internetową oraz portale e-PUAP, Emp@tia czy też PUE ZUS.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500+, do pobrania znajdują się TUTAJ.

Mając na uwadze, że informację o przyznaniu świadczenia przekazywane są wyłącznie na adres e-mail wskazany we wniosku zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami cyberbezpieczeństwa w tym zakresie.