W związku z trwającym naborem wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ przekazujemy poniżej kilka ważnych informacji dotyczących Państwa bezpieczeństwa:

  1. Złożenie wniosku online jest całkowice darmowe. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ nie pobiera za to opłat.
  2. Wnioski online można składać wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej oraz portale: PUE ZUS, e-PUAP czy też Emp@tia. Prosimy o niekorzystanie z innych stron. Może to skutkować wyłudzeniem danych, zainfekowaniem urządzenia, czy też narażeniem na koszty.
  3. Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ przekazywana jest wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną (także osobom, które złożyły wniosek w formie papierowej). Wiadomość nie zawiera żadnych linków. Nie ma potrzeby jej potwierdzania, czy też wysyłania wiadomości SMS celem jej odczytania lub otwarcia załącznika. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a  w sprawie świadczenia z prośbą o kliknięcie linka lub wysłania SMS-a. Nie należy na nie reagować - jest to prawdopodobnie próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera lub telefonu.
  4. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia dobry start nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzenia drogą mailową lub SMS-ową takich danych jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsca zamieszkania czy przekazywania innych tego typu ważliwych informacji.
  5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęśicej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).
  6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi Państwa zaniepokojenie prosimy upewnić się, że weszliście Państwo na właściwą stronę np. poprzez kontakt z infolinią.
  7. W przypadku gdy otrzymana informacja w sprawie świadczenia 500+ budzi Państwa zastrzeżenia, co do kwestii jej legalności prosimy o kontakt z ośrodkiem pomocy pod nr telefonu 32 4755130 lub 32 4755119 celem wyjaśnienia sprawy.