logotyp 500+Uprzejmie informujemy, że począwszy od 01-02-2021r. rusza elektroniczny nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można z kolei składać począwszy od 01-04-2021r.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31-05-2021.

Złożenie wniosku w terminie do 30-04-2021r. (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu czerwcu).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  •  od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021
  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021
  • od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r..
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021r.

Wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, system Emp@tia, systemu PUE ZUS, lub portalu ePUAP.

Pobierz informator dotyczący świadczenia wychowawczego 500+.