flaga państwa UkrainaУ Регіональному центрі соціальної політики Сілезького воєводства відкрито пункт юридичного обслуговування та консультування громадян України, які втекли з території України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну та легально прибули на територію Республіки Польща.

Юридичні консультації надаються безкоштовно польською мовою, в особливих випадках буде забезпечена підтримка україномовної особи.

Обсяг консультування: правові норми, що діють у Польщі, документи, права, доступні пільги тощо.

napis Science for Ukraine na tle ukraińskiej flagiW ramach projektu Science for Ukraine utworzona została baza danych oferująca uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata.Baza zawiera w tej chwili ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, ale też z Egiptu, Tajwanu, czy Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 145.

Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/listings

flaga państwa UkrainaW związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informujemy, że w przypadku ubiegania się o świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że wniosek obejmujący okres do dnia 1 lipca 2022r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

flaga panstwa UkrainaBezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

flaga panstwa UkrainaЦентр соціального захисту у Зебжидовіце, Повітове управління зайнятості в Цешині та Повітове управління зайнятості в Ястшембе-Здруй запрошують громадян України у вівторок, 7 червня з 10:00 до 12:00, на інформаційну зустріч, пов'язану з обміном вакансіями, яка відбудеться  в Аудиторіі в замку в Зебжидовіце, ul. Ks. Antoniego Janusza 21.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju zapraszają obywateli Ukrainy we wtorek 7 czerwca w godzinach 10.00-12.00 na spotkanie informacyjne połączone z giełdą pracy, które odbędzie się w Sali Widowiskowej przy zamku w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 21.


 flaga panstwa UkrainaГромадянин України, який подав заяву про надання допомоги на дитину 500+ і/або сімейного опікунського капіталу та планує виїхати з Польщі, мусить повідомити про це ZUS.

Це можна зробити через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS — для цього треба надіслати листа на бланку POG.

Детальна інструкція «Як повідомити через PUE про виїзд із Польщі (лист POG)» — посилання на інструкцію (docx 1mb).

Важливо! Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому Ви виїхали з Польщі, Ви втрачаєте право на допомогу на дитину 500+ або сімейний опікунський капітал.

Fotografia nauczycielkiFundacja "Nauka. To Lubię" włączyła się w pomoc potrzebującym tworząc nowy kanał edukacyjno-popularnonaukowy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Na ten moment znajdują się na nim proste lekcje, które oswajają z językiem polskim i pomagają odnaleźć się w nowym kraju (na przykład w szkole). Niebawem pojawią się tłumaczenia innych cykli z kanału Nauka. To Lubię Junior - "Jak działa człowiek" oraz "Matematyka jest wszędzie".

Kanał znajdziecie pod tym linkiem:
www.youtube.com/channel/UCjh7fz76HqTIlFLBt7kfIkg

Jeśli znacie kogoś, komu lekcje mogą się przydać, prosimy, o przekazanie im tej informacji.

flaga panstwa UkrainaInformujemy, że dnia 30 marca 2022r. (środa) w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (poddasze) dyżur pełnić będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy wsparciu których możliwe będzie złożenie wniosku o świadczenie 500+ przez obywateli Ukrainy.

Do złożenia wniosku niezbędnym jest posiadanie PESEL-u, polskiego numeru telefonu oraz polskiego numeru rachunku bankowego.

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS)

Подати заявку на отримання допомоги можна тут
30 marca 2022 roku w godz. 8.00 – 12.00
Urząd Gminy w Zebrzydowicach,
ul. Ks. Antoniego Janusza 6, Zebrzydowice

flaga panstwa UkrainaKażdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Poniżej znajduje się formularz odpowiednie formularze niezbędne w tym postępowaniu.:

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
  2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

flaga panstwa UkrainaFirma QUEST Change Managers przekazała do dalszej dystrybucji starter językowy do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych – Spring Poliglot, informując jednocześnie o wyrażeniu zgody na pobieranie, drukowanie i kserowanie materiałów do kursu.

Aby pobrać materiały należy wejść na stronę

https://pobierz.questfe.pl/ukr

Firma Warsaw Genomics oraz Fundacja Onkologiczna „Rakiety” uruchomiły infolinię pomocową skierowaną do pacjentów onkologicznych, którzy zmuszeni byli przerwać terapię ratującą życie. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu pod numerem: +48 22 230 25 20 w godzinach 8:00-15:00, +48 793 293 333 w godzinach 15:00-8:00.

Wsparcie obejmuje pomoc w:
• zorganizowaniu leczenia i konsultacji medycznej
• zorganizowaniu transportu medycznego
• finansowaniu leczenia
• uzyskaniu badań genetycznych niezbędnych do leczenia w Polsce
• uzyskaniu wsparcia psychologicznego
• uzyskaniu recepty

flaga panstwa UkrainaJesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Informacja: Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ви громадянин/громадянка України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами з охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. У той же час Ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни