flaga państwa UkrainaW związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informujemy, że w przypadku ubiegania się o świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że wniosek obejmujący okres do dnia 1 lipca 2022r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.