flaga panstwa UkrainaГромадянин України, який подав заяву про надання допомоги на дитину 500+ і/або сімейного опікунського капіталу та планує виїхати з Польщі, мусить повідомити про це ZUS.

Це можна зробити через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS — для цього треба надіслати листа на бланку POG.

Детальна інструкція «Як повідомити через PUE про виїзд із Польщі (лист POG)» — посилання на інструкцію (docx 1mb).

Важливо! Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому Ви виїхали з Польщі, Ви втрачаєте право на допомогу на дитину 500+ або сімейний опікунський капітал.

 

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + i/lub o rodzinny kapitał opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć pismo na formularzu POG.

Szczegółowe informacje w  instrukcji „Jak poinformować przez PUE o wyjeździe z Polski (pismo POG)”

Ważne! Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyjedziesz z Polski, świadczenie wychowawcze 500+ i/lub rodzinny kapitał opiekuńczy nie przysługuje.