Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza kolejny nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: Kierownik/wychowawca świetlicy środowiskowej (umowa na czas określony – na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika).

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru dostępne są do pobrania poniżej:

  1. Ogłoszenie o naborze - do pobrania.
  2. Druk kwestionariusza dla kandydata - do pobrania.
  3. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem naboru - do pobrania.

Dokumenty aplikacyjn można składać w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach w terminie do 18 czerwca 2021r.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.