Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”. Konsultacje realizowane będą w terminie od 06-06-2019 do 20-06-2019r.

Poniżej, do pobrania pełna treść projektu uchwały, której konsultację dotyczą wraz z ogłoszeniem wojta oraz formularzem zgłaszania uwag do dokumentu.

  1. Ogłoszenie o konsultacjach.
  2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".prowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".
  3. Formularz zgłaszania uwag do dokumentu.