logotyp Programu Regionalnego FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas- wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych zamieszcza poniżej, do pobrania, zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej - organizacji przerwy kawowej, tj. przygotowaniu, dowozie i podaniu dla uczestników/czek w/w projektu.

Pobierz zapytanie ofertowe.

logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą sprzętu kompterowego - laptop.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:

1. Pobierz zapytanie ofertowe.

2. Pobierz druk oferty cenowej do wypełnienia przez oferentów.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:

Pobierz zapytanie ofertowe.

Pobierz druk oferty cenowej.

logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018 przeprowadzono rozeznanie rynku poprzez publikację dnia 31-07-2018r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – www.gops.zebrzydowice.pl zapytania ofertowego znak GOPS.271.2.2018-S+.

We wskazanym w zapytaniu terminie złożono następujące oferty:

Logotyp programu senior plusLogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2018 przeprowadzono rozeznanie rynku poprzez publikację dnia 31-07-2018r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zapytania ofertowego znak GOPS.271.1.2018-S+.

We wskazanym w zapytaniu terminie złożono następujące oferty:

senior plus logologo zebrzydowice big

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą oraz montażem zestawu interaktywnego w skład którego wchodzą: tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki, niezbędne okablowanie oraz oprogramowanie.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.

Formularz oferty do pobrania TUTAJ.

Logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia ofert na zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na potrzebę organizacji Klubu Senior +.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.

Formularz oferty cenowej do pobrania TUTAJ.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji opiekuna w miejscu zamieszkania. Pełna treść informacji o naborze do pobrania ponizej.

Informacja o naborze - opiekunka środowiskowa do pobrania.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekun(ka) w miejscu zamieszkania, w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Barbara Pytel z Kończyc Małych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 01 lutego 2018r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu indywidualnych porad psychologicznych, w szczególności dla osób z rodzin dotkniętych problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy publikujemy poniżej protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru wykonawcy do pobrania.

logotyp programu regionalnego FELogotyp UE EFS

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Psycholog w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Katarzyna Prządka z Cieszyna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.