logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania dostępne poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe znak GOPS. 271.18.2019-0044.
  2. Formularz oferty cenowej dla Ofertodawców
  3. Oświadczenie dot. spelniania warunków do udziału w postępowaniu.