logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej treningu kompetencji i

umiejętności społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.