Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. :

1. chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania:

2.osoby dorosłej:

Do składania ofert na realizację zadania uprawnieni są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.