Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczneog informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmianie ulegają zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami / rentami rolniczymi.

Od 1 czerwca 2023r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach / rencistach uprawnionych do emerytur / rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą / rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po w.w. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu profilu PUE ZUS.

 

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno - rentowe i członkach ich rodzin nadal przyznaje i wypłaca KRUS.