16 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyła się konferencja inaugurująca powołanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia  dla ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzenie ośrodka na zasadzie zlecenia realizacji zadania publicznego powierzone zostałoStowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem interwencyjnym, tzn. pomoc udzielana jest na miejscu, w trybie niezwłocznym, bezpłatnie wszystkim mieszkańcom powiatu cieszyńskiego, bez skierowania i bez względu na status społeczno - ekonomiczny.

Obszar pomocy obejmuje m.in:

  • pobyt w hostelu "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse",
  • konsultację i terapię psychologiczną,
  • konsultację i terapię rodzinną,
  • konsultacje i poradnictwo prawne,
  • wsparcie grupowe - realizowane w formie cotygodniowych spotkań kobiet doświadczających przemocy i współuzależnionych.