Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi schronienia w noclegownia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie gminy Zebrzydowice.

Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją dla Wykonawcy znajduje się poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe - usługa schronienia - noclegownia.
  2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcow.
  3. Oświadczenie Wykonawcy.