Logotyp 500+

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+  można składać w formie elektronicznej począwszy od dnia 1 lipca 2019r.W przypadku składania wniosku na pierwsze / jedyne dziecko w rodzinie należy mieć na uwadze, że wyłącznie wnioski złożone do ostatniego dnia września 2019r. gwarantują  rodzicom, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. 

 

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).