Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia do końca września 2012 w Dziale Organizacji i Rehabilitacji Społecznej PCPR rusza nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Formy wsparcia adresowane są do uprawnionych , niepełnosprawnych osób fizycznych. Dotyczą one likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

  • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania i urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego,
  • obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje, wnioski o raz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, oraz w siedzibie PCPR - pokój 115.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 33 4777 115