17 lipca 2012 Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Powyższym rozporządzeniem ustalone zostały m.in.  nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

przypadku osoby samotnie gospodarującej, kryterium wynosić będzie 542,00 zł (dotychczas 477,00 zł) natomiast w przypadku rodziny - 456,00 zł (dotychczas 351,00 zł).

Nowe kryteria obowiązywać będą od 1 października 2012r.